Lamela

Gornja Dubrava 59a | 40306 Macinec | tel: +385 (0)40 899 210 | fax: +385 (0)40 899 456
www.lamela.hr | franjo@lamela.hr

U suradnji s inozemnim partnerima izrađujemo kompletne lamele kvačila u standardnoj kvaliteti sa LUK organskom oblogom. Izrađujemo lamele kvačila sa oblogom od sinter bronze za radne strojeve u teškim uvjetima rada. Također izrađujemo kompletne sportske lamele sa oprugama ili bez njh od sinter bronce, po zahtijevu kupca.

Novo:

Kod nas se mogu izraditi ili nabaviti:

Vozila